Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja publiczna

 

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Bieruniu mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi lub do redakcji BIP KPP w Bieruniu.

 

Wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej

 

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:


 

Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu

E-mail

Telefon

Fax

Sekcja

 

(32) 3233200

 

Centrala

dyzurny@bierun.ka.policja.gov.pl

(32) 3233255

(32) 3233234

Oficer Dyżurny

komendant@bierun.ka.policja.gov.pl

(32) 3233212

(32) 3233214

Sekretariat Komendanta

kryminalny@bierun.ka.policja.gov.pl

(32) 3233280

(32) 3233284

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

prewencja@bierun.ka.policja.gov.pl

(32) 3233260

 

Sekretariat Wydziału Prewencji

rd@bierun.ka.policja.gov.pl

(32) 3233260

 

 Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego

rzecznik@bierun.ka.policja.gov.pl

(32) 3233210

 

Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-nformacyjnych

kadry@bierun.ka.policja.gov.pl

(32) 3233218

 

 Zespół Kadr i Szkolenia

teleinformatyka@bierun.ka.policja.gov.pl

(32) 3233250

 

 Zespół Łączności i Informatyki

finanse@bierun.ka.policja.gov.pl

(32) 3233226

 

 Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

(32) 3233221

 

Zespół Prezydailny


 


 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2008
Data modyfikacji 18.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Bisaga
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Bisaga Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Bisaga
do góry