Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek Gminy Bieruń

Obowiązuje umowa użyczenia GK-71442/1-27/09 z dnia 20.08.2009 r.
Budynek administracyjno-biurowy wraz z zapleczem technicznym przy ul. Turystycznej 1A
w Bieruniu, 43-155. Wartość użyczonego obiektu  wynosi  6.531.678,09 zł. Umowa została podpisana z mocą obowiązująca do 31.12.2019 r.

Metryczka

Data publikacji 18.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Sopel
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Bisaga Zespół Łączności i Informatyki
do góry